Arrow Arrow

» Pripravili sme pre vás šieste sympózium

Vytlačiť stránku

„Sloboda je polovičná pravda.

´Byť slobodným´ je negatívny aspekt javu, ktorého pozitívny aspekt znamená ´byť zodpovedným´.

Ak sloboda nie je používaná v zmysle zodpovednosti, mení sa na svojvôľu.

A to je tiež dôvod, prečo sa stále zasadzujem za to, aby k Soche slobody na východnom pobreží

bola vybudovaná jej obdoba, totiž Socha zodpovednosti na západnom pobreží.“

(Viktor E. Frankl)

 

NAŠE POZVANIE

Prežitých 30 rokov v slobode. To vôbec nie je málo. Pre spoločnosť ako aj pre cirkvi bola sloboda vytúženým medzníkom. Radi by sme preto premýšľali a diskutovali o tom, čo bolo pred 30 rokmi, čo ľudia cirkví očakávali od spoločnosti a čo čakala spoločnosť od nich. Ale tiež o tom, ako prežité desaťročia zmenili pohľad na seba i na spoločnosť. Pretože kresťanstvo bez poctivej reflexie by vlastne ani nebolo kresťanstvo.

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa sympózia AUTORITA CIRKVI V DEMOKRATICKEJ SPOLOČNOSTI – 30 ROKOV PO... Chceme sa pozrieť do minulosti, ale aj do súčasnosti a tak trochu i do budúcnosti. Bude nám cťou, ak prijmete naše pozvanie.

Pozvánku prikladáme.